Opbrengsten

Hieronder vindt u enkele installaties die gelogd worden.

 

dak Solar-Future

Op het dak van ons bedrijfsgebouw staan verschillende panelen onder dezelfde helling en dezelfde panelen onder verschillende helling. Via de logging kunnen we het onderlinge verschil tussen de merken en de invloed van de helling op de opbrengst in kaart brengen.

tracker Pittem

In Pittem hebben we een 2-assige tracker of zonnevolgsysteem. Dit zorgt voor een meeropbrengst van 45 à 45% per jaar ten opzichte van vast geïnstalleerde zonnepanelen.

  • Sluneční energie

    Slunce je zde pro každého z nás. Neomezené množství energie zdarma: něco i pro Vás?

  • Tepelná čerpadla

    Země je nevyčerpatelným zdrojem energie. S tepelným čerpadlem můžeme zdarma získávat teplo z půdy, vodu nebo vzduch k vytápění našich domovů a ohřevu užitkové vody. A současně tak inve

  • Skladování energie

    Pokud máte nadbytek energie, můžete ji uložit a použít, až ji budete potřebovat. Uložte přebytečnou energii v bateriích nebo teplé vodě.