Groothandel in hernieuwbare energie

Uitbreiding PV-installatie >10kW krijgt ook GSC


Voor pv-installaties >10kW kwamen uitbreidingen in dienst genomen vanaf 1 juli 2011 tot nu toe niet in aanmerking voor GSC in de eerste drie jaar na de ingebruikname van de installatie.

Wijzigingen

In het decreet warmte- en koudenetten van 10 maart 2017, dat het energiedecreet wijzigt, wordt dit verbod opgeheven. Dit wil zeggen dat ook uitbreidingen aan pv-installaties >10kW onmiddellijk in aanmerking komen voor GSC.

  • Zonne-energie

    De zon is er voor ieder van ons. Ongelimiteerde gratis energie: ook iets voor u?!

  • Warmtepompen

    De aarde is een onuitputtelijke bron van energie. Met een warmtepomp kunnen we gratis warmte uit de bodem, het water of de lucht halen om onze woning en ons sanitair water te verwarmen. En tegelijk investeren we in de energie van de toekomst.

  • Energie opslag

    Wanneer u energie over heeft kan u deze opslaan en gebruiken wanneer u deze nodig heeft. Sla uw overtollige energie op in batterijen of warm water!