Opbrengsten

Hieronder vindt u enkele installaties die gelogd worden.

 

dak Solar-Future

Op het dak van ons bedrijfsgebouw staan verschillende panelen onder dezelfde helling en dezelfde panelen onder verschillende helling. Via de logging kunnen we het onderlinge verschil tussen de merken en de invloed van de helling op de opbrengst in kaart brengen.

tracker Pittem

In Pittem hebben we een 2-assige tracker of zonnevolgsysteem. Dit zorgt voor een meeropbrengst van 45 à 45% per jaar ten opzichte van vast geïnstalleerde zonnepanelen.

  • Energia słoneczna

    Słońce należy do nas wszystkich. To nieograniczone, darmowe źródło energii. Czy również dla Ciebie?

  • Pompy ciepła

    Ziemia jest niewyczerpalnym źródłem energii. Za pomocą pomp ciepła można za darmo uzyskać z gleby, wody lub powietrza ciepło potrzebne do ogrzania domu i wody użytkowej. A przy tym zainwestować w energię przyszłości!

  • Magazynowanie energii

    W razie pozyskania nadmiaru energii, można ją przechować i wykorzystać, gdy będzie potrzebna. Magazynuj energię w akumulatorach lub jako ciepłą wodę!